By

Không biết diễn ra từ nào chùa Hà là địa điểm cúng bái xin duyên nổi danh và được đa dạng người viếng thăm nở rộ. Chính do đó, việc đi lễ chùa Hà cầu...