By

Phong tục đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa đẹp lâu đời của người Việt ta từ xưa đến nay. Trải qua bao nhiêu năm tục lệ lễ chùa đầu năm vẫn không hề...