Trước một Paris-Saint Germain sứt mẻ nghiêm trọng về mặt lực lượng, Manchester City có quyền tin vào một kết quả có lợi trên sân nhà. Những điểm mấu chốt dưới...