GĐKT Michael Reschke của Bayern Munich cho biết đội bóng của ông không muốn tiếp nhạn bất kì lời đề nghị nào liên quan đến Lewandowski.