CLB Hà Nội đã hoàn thành các thủ tục về việc đổi tên và đổi địa điểm đóng quân khi đã chính thức gửi văn bản lên VFF và VPF trong ngày 31/3 vừa qua....