Tìm hiểu về phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn
on 29th Tháng Mười Hai 2017
| 885 views

Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn là biểu tượng cho Công đức của Bồ Tát Hạnh, phổ độ chúng sinh, thoát khỏi bể khổ luân hồi.

Theo 3g.wap.vn trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Bồ Tát Quan Thế Âm được nghe Đức Phật Như Lai giảng đạo về Đại Bi Tâm, xót thương cho số phận của chúng sinh trăm họ, liền thề nguyện phổ độ chúng sinh, nếu phá vỡ lời thề thì thân xác hóa thành trăm mảnh. Tức khắc, ngài hóa thân thành thiên thủ thiên nhãn, mỗi con mắt nằm trên một bàn tay, soi tỏ cõi trần thế.

Tìm hiểu Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn

Mặt dây chuyền phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn

Hình Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn tựa như vô vàn, không thể đếm xuể. Trong tay ngài cầm nhiều pháp khí uy lực chống lại ma chướng, tay khác lại cầm tràng hoa, nhung lụa,  vàng bạc châu báu, bình tịnh thủy, chày kim cang… tượng trưng cho mọi kiếp người trong nhân gian. Bàn tay Phật thể hiện sự bình đẳng giữa mỗi kiếp người, không phân biệt trên dưới, giàu nghèo… Con mắt Phật thể hiện sự tinh thông, suy xét, thấu hiểu tưởng tận chúng sinh.

Bàn về hình tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, ở chùa lớn người ta tạc tượng ngài với hàng trăm, hàng ngàn tay, tậm chí hơn, mang ý nghĩa về sự vô vàn như trên có nói. Còn nơi chùa nhỏ, tượng ngài được tạc chỉ với 48 tay, 2 tay chắt, 2 tay đặt trong tư thế thiền, những tay còn lại cầm pháp phí, châu báu, hoa sen… Con số 48 tương ứng với 48 ngàn pháp môn diệt trừ phiền não tự thân, tương tự như con đường nhập thế của chư phật, người vượt qua được 48 ngàn pháp môn này mới được giải thoát khỏi lục căn của nhân sinh.

Tìm hiểu Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn phổ độ chúng sinh

Thiên Thủ Thiên Nhãn là sự hi sinh thân mình vị chúng sinh của Quan Thế Âm Bồ Tát, đại diện cho sự bao dung, từ bi, bác ái của nhà Phật. Người ta cho rằng nếu mang Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn bên mình thì tai qua nạn khỏi, vận nạn tự khắc qua. Nếu chưa nuôi dưỡng được cái tâm thiện căn mà mang Phật bản mệnh này bên mình thì tâm tính tự khắc thay đổi, đem bác ái ban phát cho đồng loại.

Theo http://mixi.vn