Vì sao chúng ta tin rằng linh hồn tồn tại?
on 19th Tháng Chín 2017
| 752 views

Nhìn chung thì các tín ngưỡng, tôn giáo thường cho rằng linh hồn là thiêng liêng, là bất diệt. Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo đều cho rằng linh hồn là bất diệt, do Thượng đế ban cho mỗi người như là sự sống và nếu một người sống thiện lành, thờ kính Thượng đế thì khi chết đi linh hồn người ấy sẽ được về sống hạnh phúc đời đời bên cạnh Ngài, ngược lại nếu sống mà làm ác không tin vào Thượng đế thì linh hồn sẽ bị phạt sống khổ đau trong địa ngục. Tín ngưỡng dân gian còn cho rằng linh hồn người chết có thể nương gá vào đâu đó và có thể hiện hình trên đời mà người ta thường gọi là ma. Lắm người tin rằng khi một người chết đi thì linh hồn người ấy sẽ đến cõi âm, sinh sống ở đấy để chờ sự phán xét của Diêm vương và những linh hồn ác có thể bị hành hạ cho đến khi được đầu thai ở dương thế. Có thể thấy những khái niệm về linh hồn có những liên hệ chặt chẽ với các ý niệm về cuộc sống sau khi chết. Linh hồn thường được cho là bất tử và hầu hết mọi người đều tin rằng khi mà chết đi, tư duy của họ vẫn còn tồn tại. Số khác một mực cho rằng khi chết đi thì tư duy cũng biến mất, nhưng trong nghiên cứu thì người ta lại chỉ ra rằng tư duy con người có tính liên tục. Tín ngưỡng về linh hồn bất diệt không phải là sản phẩm phụ của một tôn giáo hay một lớp tình cảm bao phủ nào nhưng thực tế là nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta.

=>> bướm đen bay vào nhà là điềm lành hay giữ?

Con người vẫn luôn tin vào cách nói linh hồn bất diệt. Tuy nhiên, cho dù giả thuyết sự ràng buộc tương tự có thể giúp chúng ta giải thích được điều không logic là tại sao con người luôn tin rằng linh hồn bất diệt nhưng nó cũng không cho chúng ta biết là tại sao con người luôn muốn linh hồn thoát khỏi xiềng xích của thân xác? Có những ý kiến cho rằng linh hồn phụ thuộc vào thể xác và tất nhiên là rất ít người tin rằng linh hồn vĩnh viễn nằm bên trong khung xương. Chúng ta phải biết rằng có những người không vì chúng ta không nhìn thấy họ mà không tồn tại trên thế gian. Nhà giáo dục tâm lí thậm chí đã dùng thuật ngữ kì diệu để miêu tả khái niệm cơ bản về sự vĩnh hằng của con người.

Linh hồn và thể xác có một sự liên quan mật thiết với nhau khi con người còn sống. Có thể thấy thân xác được xem như là một công cụ, một phương tiện, được linh hồn sử dụng để học hỏi những bài học của Thượng Đế tại thế giới vật chất của chúng ta và ngược lại thể xác cũng cần phải có linh hồn để trở thành một thể xác hoàn hảo vì vậy những sự tồn tại của các khí quan là để giúp cho thân thể được bảo tồn và được khoẻ mạnh. Hầu hết các tín ngưỡng, tôn giáo đều cho rằng ngoài cơ thể, trí óc, con người còn sở hữu một thứ chỉ thuộc về bản thân đó là linh hồn. Đến nay, khoa học vẫn phủ nhận sự tồn tại của linh hồn nhưng số học giả có tiếng bảo vệ và cổ vũ ý tưởng về sự tồn tại của nó cũng không hề ít.