Năm Mậu Tuất người tuổi Thân được quý nhân phù trợ, tuy nhiên, nửa cuối năm 2018 này, do chịu sự ảnh hưởng của hung tinh Mạch Việt nên có thể bản mệnh