Ngày tổ chức lễ hóa vàng thường được các gia đình thực hiện vào ngày mùng 3 Tết. Sau đây là bài văn khấn mùng 3 tết được nhiều người sử dụng nhất.