Trước những khó khăn hiện tại và tình hình thương mại hóa, tiền vệ Juan Mata cho biết anh sẵn sàng giảm lương. Vào năm 2005, gia đình Glazer đã quyết định mua...